ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลขอแจ้ง ปิดบริการรถพยาบาลของเทศบาลเป็นการชั่วคราวเนื่องจากซ่อมแซม ท่านยังสามารถประสานการรับป่วยไปที่หมายเลข 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง