ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายสี่แยกคลองอีสานเขียว - ผาไทรงาม) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง