ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการอื่น ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567