ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มห้าอ่าง - คลองแจ้ง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๖