ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลฯเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 พร้อมกำหนดการเทศบาลออกให้บริการประจำเดือนกันยายน2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส