ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยางแบบ Cape seal สายหนองน้ำใส - บุคา บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส