ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านคลองแจ้ง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส