ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสง่าพัฒนา-วัดป่าภูแสงทอง ม.7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส