รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานปฏิบัติการแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส