รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส