ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส