แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส