ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)