ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินลุกสายไทรงาม-ทรัพย์ทวี บ้านไทรงาม ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)