ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.ซอยข้างวัดไตรมิตรนพคุณ-บ้านไพรสาลี บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส