ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการถมที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส