ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสะอาด-บ้านชุมสามเรณู บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง