ประกาศคำสั่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส