ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดประกาศฯ ของการไฟฟ้าฯ เรื่องกำหนดเขตสำรวจระบบโครงการข่ายไฟฟ้าฯ ไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส