ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มโนนงิ้ว-บ้านยายบาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส