ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสานบ้านสง่าพัฒนา - วัดภูแสงทอง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวฺิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส