การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เคารพธงชาติที่หน้าสำนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมรักชาติและมาเข้างานตรงเวาลาราชการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส